گزارش تصویری بسیار جالب از ازار و اذیت دختران توسط پسرها

در این مطلب شما با گزارش تصویری که در ان عده ای از پسر های به تک تک دخترها ناگهانی حمله کرده و به اذیت و ازار انها می پردازند که در ادامه با تصاویر جالب انها روبرو می شود که در نوع خود بسیار جالب می باشد.....به گزارش سایت ایران ناز و ویرایش و بازنشر از مجله تفریحی و سرگرمی فان ایران -مردم در نقاط مختلف دنیا سنتها و جشنهای جالب و گاهی عجیب دارند که برخی از آنها با شوخی چند نفر با هم آغاز شده و کم کم به کل شهر و یک کشور تسری یافته است …
 
ازار و اذیت دخترها,جشن اب بازی,دختر و پسر,جشن و اب بازی,سنت و روش,دختر


مردم در نقاط مختلف دنیا سنتها و جشنهای جالب و گاهی عجیب دارند که برخی از آنها با شوخی چند نفر با هم آغاز شده و کم کم به کل شهر و یک کشور تسری یافته است ، مانند آنچه در یکی از شهرهای کشور اوکراین برگزار شده و به "جشن آب" شهرت یافته است.
 
ازار و اذیت دخترها,جشن اب بازی,دختر و پسر,جشن و اب بازی,سنت و روش,دختر


در این جشن که روز دوشنبه ی پس از عید پاک برگزار می‌شود، پسران جوان و نوجوان در نقاطی از شهر "لفیف" کمین می‌کنند و با عبور رهگذران و بالاخص دختران جوان و نوجوان ، با آب به آنها حمله می‌کنند!
 
ازار و اذیت دخترها,جشن اب بازی,دختر و پسر,جشن و اب بازی,سنت و روش,دختر


این مراسم در چند شهر دیگر کشور اوکراین نیز در این روز برگزار می‌شود ، تاکنون شکایاتی در زمینه ی آزار و اذیت در هنگام برگزاری جشن و همچنین سرماخوردگی دخترانی که خیس شده اند به پلیس رسیده است، اما چون تعداد این موارد معدود بوده است ، پلیس با برگزارکنندگان این جشن برخورد نمی‌کند.

ازار و اذیت دخترها,جشن اب بازی,دختر و پسر,جشن و اب بازی,سنت و روش,دختر

گزارش تصویری بسیار جالب از ازار و اذیت دختران توسط پسرها


ازار و اذیت دخترها,جشن اب بازی,دختر و پسر,جشن و اب بازی,سنت و روش,دختر

 

گزارش تصویری بسیار جالب از ازار و اذیت دختران توسط پسرها

ازار و اذیت دخترها,جشن اب بازی,دختر و پسر,جشن و اب بازی,سنت و روش,دختر